Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
paaltjes

Om alles soepel te laten verlopen, gelden er tijdens de EHL enkele huisregels. Het is fijn als je die even wilt lezen.


 

 

HUISREGELS HC BLOEMENDAAL


AANSPRAKELIJKHEID

Bezoekers dienen zich te houden aan de instructies van de toernooi organisatie.

Toegang tot het toernooi complex is voor eigen risico van de bezoeker. FIH/EHL/KNHB/HC Bloemendaal zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bezittingen van bezoekers.


AFVAL

Al het afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.


CLUBHUIS

Het clubhuis is gedurende het toernooi niet toegankelijk voor het publiek, leden of vrijwilligers maar is uitsluitend gereserveerd voor de toernooi organisatie, EHL medewerkers en de pers.


MUSPAS

De HC Bloemendaal MUSpas kan thuis via internet worden opgeladen of voorafgaand aan het toernooi tot 31 maart in het clubhuis.


DRANK

Drank en eten kunnen uitsluitend met munten betaald worden. Op het terrein mag geen eigen meegebrachte drank/etenswaar worden genuttigd. Zelf meegenomen alcoholische dranken kunnen door de beveiliging ingenomen worden.

Vóór 11.00 uur wordt er géén alcohol geschonken. Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan. Deze personen zullen van het terrein verwijderd worden. In geval van twijfel kan om een ID gevraagd worden.


DRUGS

Het in het bezit hebben en/of het gebruik van drugs is niet toegestaan. Bij overtreding zullen de drugs ingenomen worden en zal de eigenaar/gebruiker door de veiligheidscoördinator aan de politie worden overgedragen.


FAKKELS

Gedurende het EHL toernooi wordt vaak een speciale sfeer gecreëerd dor het afsteken van fakkels. EHL staat het gebruik van fakkels toe onder de volgende specifieke voorwaarden:

- degene die fakkels wil afsteken, dient zich te melden bij de ticket office bij de ingang en dient te vragen naar iemand van het lokale organisatie comité.

- het afsteken van fakkels is uitsluitend en alleen toegestaan voor de wedstrijd totdat de line up van de teams begint.

- het is niet toegestaan fakkels af te steken gedurende de wedstrijd of de shoot outs. Het is uitsluitend toegestaan om fakkels af te steken vanaf de bovenste rij van de tribune, niet te midden van een groep bezoekers.

- de dopjes van de fakkels mogen niet in de richting van het wedstrijdveld afgeschoten worden.

- maximaal 5 fakkels mogen tegelijkertijd worden afgestoken

- de fakkels dienen na afloop in een emmer water afgekoeld en geblust te worden.

- gebruik uw gezonde verstand en houd rekening met omstanders .

-met harde wind is het afsteken van fakkels niet gewenst.

-let op aanwijzingen van de toernooi omroeper betreffende het afsteken van fakkels

-vuurwerk is verboden

- indien fakkels tijdens de wedstrijdtijd worden afgestoken of indien men zich niet aan bovenstaande regels houdt, zal een boete van 500 Euro worden opgelegd aan de club waar de overtreder lid van is.


FIETSEN/SCOOTERS

Fietsen, scooters en bromfietsen mogen alleen gestald worden in de speciaal daarvoor ingerichte fietsenstalling op de grasvelden. Het is verboden fietsen te plaatsen tegen de heg langs de Zomerzorgerlaan.


HONDEN

Honden zijn gedurende het toernooi niet toegestaan op het terrein.


MUNTEN

Munten kan men aanschaffen bij de daarvoor ingerichte muntenverkooppunten . Refund op munten is niet mogelijk.


OPENBARE ORDE

Bij het betreden en verlaten van de club dient men op geen enkele wijze aan de buurt overlast te veroorzaken. Het doorgaand verkeer op de Zomerzorgerlaan mag nooit geblokkeerd worden.


PARKEREN

Auto’s mogen niet geparkeerd worden op plekken waar de verkeersborden en gele strepen dat verbieden. Op de Zomerzorgerlaan geldt een parkeerverbod gedurende het toernooi. De inritten van de hockeyclub en van de buurtbewoners dienen te allen tijde vrijgehouden te worden. Parkeren op het terrein van de hockeyclub is niet toegestaan, behalve op de daarvoor ingerichte grasvelden tegen een parkeervergoeding van € 10,00.

Er zijn speciale parkeerplaatsen gereserveerd voor personen in het bezit van een parkeervignet voor gehandicapten. U kunt deze speciale parkeerplaats aanvragen via [email protected]


ROKEN is niet toegestaan in de Horeca/Bar locaties.TICKETS

Alle bezoekers zijn verplicht om voor toegang tot HC Bloemendaal en tijdens de periode dat zij op het toernooi terrein aanwezig zijn, een geldig ticket te kunnen tonen.

Het is niet toegestaan tickets door te verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

In geval van verlies of diefstal van ticket, zal het ticket niet gerestitueerd worden.

 

VIDEO OPNAME

Voor alle TV/Video/film opnames en fotografie buiten die bedoeld voor privégebruik dient toestemming gevraagd te worden aan de organisatie.

 

In die gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, bepaalt de Veiligheids-coördinator.

 


 

 
 
Share

terug naar vorige scherm
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda