Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Column voorzitter: Algemene Ledenvergadering

Afgelopen donderdag 29 september is de algemene ledenvergadering van de hockeyclub Bloemendaal bijeengeweest. Een 70-tal leden was naar het clubhuis gekomen waar ze als altijd door Liz van Baak hartelijk ontvangen werden. Op de agenda stonden de vaste agendapunten als het verslag van de secretaris, het financieel verslag van het afgelopen seizoen, de begroting voor het al lopende seizoen, het voorstellen van het jeugdbestuur met de uitleg van hun plannen, de benoeming van de statutaire commissies en het bestuur, het bedanken van leden die het afgelopen seizoen iets extra gedaan hebben en het toekennen van de Bloemendaal prijzen voor de grote inzet gedurende meerdere jaren.

In het zonnetje

Het toekennen van de Bloemendaal prijzen is voor de vereniging het moment om iemand die zich voor de club of een bepaald onderdeel van de club ingezet heeft in het zonnetje te zetten en speciaal te bedanken. In de ledenlijst staan alle leden vermeld die de afgelopen jaren de prijzen ontvangen hebben. Daar komen er dit jaar weer een paar bij.


Commissie van Advies

Naast deze prijzen voor specifieke aandachtsgebieden zijn er de ook blijken van erkenning voor de grote inzet voor de club. Bij de toekenning van de prijzen en blijken van waardering adviseert de statutaire ‘commissie van advies’ het bestuur. Hiermee wordt continuïteit en bestendigheid in de toekenning gewaarborgd en wordt voorkomen dat het bestuur op eigen initiatief de prijzen "rondstrooit”. Het moet een beslissing zijn die door de club gedragen wordt. Vandaar het overleg met de commissie van advies. 

Er zijn jaren geweest waarin het bestuur te ruim met de benoemingen is omgegaan. Maar ook is het bestuur wel eens te bescheiden geweest. Hier hebben we met de commissie van advies over gesproken. De blijken van waardering zijn geen cijfers voor de verrichtte werkzaamheden. Iedereen die zich inzet voor de club verdient waardering, maar het is niet vanzelfsprekend dat je daarom ook meteen de hoogste waardering moet krijgen. Daar doe je het ook niet voor.


NicoletteTol

De club heeft in de ALV Nicolette Tol benoemd tot lid van verdienste. Deze benoeming is voor leden die een specifieke bijzondere prestatie hebben geleverd waarbij zowel een significante tijdsinvestering als kwalitatieve bijdrage samengaan. Zilveren Mus dragers komen hiervoor in aanmerking wanneer ze nog steeds of opnieuw verdienstelijk zijn voor de club en daarmee in totaliteit een aanzienlijke staat van dienst hebben opgebouwd.

Nicolette is zo iemand. Ze is jaren lang wedstrijdsecretaris geweest, runt vanaf het begin de winkel (‘De Kleedkamer’), zorgt voor de kleding van D1 en H1 en is de afgelopen 3 jaar manager van D1 geweest. Nicolette heeft een lange staat van dienst, voornamelijk op de achtergrond, en het is mooi dat we haar op deze manier kunnen bedanken.


Zilveren Mus

Bij haar aftreden als ‘bestuurslid senioren en veteranen’ heeft het bestuur Doriene Lugtenberg de Zilveren Mus opgespeld. Deze erkenning krijgt een lid die zich gedurende langere tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor de club en is een dankbetuiging voor het vervullen van een taak waarmee betrokkenheid bij en ondersteuning van de club gedurende meerdere seizoenen is aangetoond.

Doriene heeft, voordat ze tot het bestuur toetrad, zich sterk ingezet voor de jongste jeugd en heeft de belangen van de senioren en veteranen met verve in het bestuur verdedigd. Team indelingen, in het bestuur vechten voor trainingsuren en trainers, onderlinge irritaties binnen teams oplossen, jong senioren die wel of niet op Bloemendaal willen blijven, dat alles kwam bij Doriene terecht. Ze heeft zich vol ingezet om het de senioren en veteranen naar de zin te maken op Bloemendaal. Met de Zilveren Mus bedanken we haar daar voor.


Welkom aan Lisette

Als opvolger van Doriene is Lisette van Amerongen benoemd in het bestuur. Lisette is al jaren lid van de club en heeft samen met Arthur, die in HVA speelt, 2 dochters die in de B en C categorie spelen. De senioren en veteranen mogen blij zijn met zo’n leuke en goede commissaris in het bestuur. Ook het bestuur is natuurlijk heel blij mee met Lisette.

Ferdi Kramer heeft tijdens de vergadering iedereen bijgepraat en wellicht gerustgesteld over de financiën van de club. De accountant en de kascommissie hebben alle cijfers, die door Jacqueline weer keurig geadministreerd waren, doorgeworsteld en zijn tot de conclusie gekomen dat het er allemaal heel goed voor staat.
We zijn al jaren gezond en er zijn geen signalen dat dat komend seizoen anders gaat worden. Petje af voor de sponsorcommissie, voor de kascommissie, voor de penningmeesters van de stichtingen, voor iedereen die financieel de club ondersteunt en natuurlijk voor Ferdi Kramer, onze penningmeester. Heel duidelijk heeft hij de vergadering door de cijfers geleid en uitleg gegeven.


Nieuw waterveld op KG 3 of 4

Ook de begroting was duidelijk en daarmee kreeg het bestuur de toestemming om verder te investeren in de kwaliteit van de accommodatie. Het bestuur gaat de SSSK vragen om de mat van veld 3 of 4 te vervangen voor een nieuwe mat, zoals dat ook op veld 1 en 2 gebeurd is.
Op een waterveld speel je beter hockey, gaat alles net iets sneller en geniet je meer van het spel. Als alles meezit en we de financiering vóór 31 december 2016 grotendeels met Obligatiemussen kunnen realiseren, dan wordt komende zomer veld 3 of 4 vervangen.

De vergadering werd afgesloten met een laatste woord van de Erevoorzitter Lo van Noordwijk. Hij wees het bestuur erop dat de club op 26 april 2020 125 jaar bestaat en dat het hem zo aardig leek om weer eens een cabaret te organiseren. Niet alleen zijn we in de club heel sportief, maar ook heel creatief. Hoe eerder je begint met de voorbereidingen, hoe meer plezier je hebt. Het bestuur zegde toe dit idee op te pakken en het samen met veel enthousiaste leden uit te werken.

Al met al was het een goede vergadering die even na 23.00 uur eindigde. Dat de nazit altijd nog veel langer duurt, is een goed teken en laat zien dat we nooit uitgepraat raken over de enige en echte club daar onder aan het Kopje.


Hendrik Goeman Borgesius

 

 

 

 

 
 
Share

terug naar vorige scherm
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda