Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Teamindeling jeugd 2020-2021: hoe gaat dat in z'n werk?

Lees is dit artikel hoe de teamindeling voor de jeugd in z'n werk gaat. 

Teamindeling Jeugd 2020 - 2021

Het hockeyseizoen 2019 - 2020 eindigt op een gekke manier. Wat zullen we allemaal blij zijn als we in het nieuwe seizoen weer lekker kunnen trainen en competitiewedstrijden kunnen spelen! We gaan daarom vol goede moed de komende weken alvast aan de slag met de indeling van de jeugdteams voor het komend seizoen.

 

Verschillende interpretaties van hockeykwaliteit en de individuele voorkeuren van ouders, jeugdspelers en teams kunnen bij de teamindeling voor discussie zorgen. Wij streven ernaar de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. Daarom vinden we het belangrijk om het indelingsbeleid en de criteria die we hanteren op een duidelijke manier te verwoorden.

 

Uitgangspunten bij de teamindeling voor het komend seizoen

 

We vinden het belangrijk dat iedere jeugdspeler bij HC Bloemendaal in het juiste team terechtkomt.

Bij de teamindeling voor het nieuwe seizoen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 

1. Plezier staat voorop.

2. Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen en vinden het leuk om te blijven hockeyen.

3. Elk team speelt in de competitie op het spelniveau waar het thuishoort.

 

Binnen deze uitgangspunten kunnen de indelingscriteria per leeftijdscategorie verschillen.


De teamindeling per leeftijdscategorie

 

F-jeugd

Bij de F-jeugd worden de teams willekeurig ingedeeld. Het 1eteam is dus per definitie niet het sterkste team. We vinden het voor deze leeftijdscategorie belangrijk dat kinderen vrij kunnen hockeyen. Plezier staat voorop. Kinderen hoeven niet de druk te voelen om in een ‘beter’ of ‘hoger’ team te komen.

 

E-jeugd

In de E-jeugd proberen we kinderen met vergelijkbare motivatie, inzet en enthousiasme bij elkaar in een team te plaatsen. Bij de 6E-tallen worden de teams zo ingedeeld dat alle teams vergelijkbaar zijn qua sterkte. Bij de 8E-tallen zijn het 1e en 2e team even sterk en het 3e en 4e team even sterk.

 

D-jeugd

In de D-categorie is er vaak nog een behoorlijk (fysiek) onderscheid tussen eerste- en tweedejaars kinderen waar te nemen. Toch plaatsen we eerste- en tweedejaars bij elkaar in een team. In het 1eteam meertweedejaars dan eerstejaars, en in het 2eteam meer eerstejaars dan tweedejaars. Ook voor het 3tot en met het 7eteam (als dat er is) proberen we een juiste balans tussen de eerste- entweedejaars te vinden. Een goede balans draagt bij aan de ontwikkeling en de doorgroeimogelijkheden van kinderen. Afhankelijk van de aantallen eerste- en tweedejaars D-kinderen, kan het voorkomen dat we ervoor kiezen om een team juist samen te stellen uit louter eerstejaars of tweedejaars kinderen.

Voor het 1eteam kijken we vooral naar hockey-ontwikkeling (hoe goed kan een kind leren hockeyen) en hockey-kwaliteit (hoe goed kan een kind hockeyen). Het 2eteam bestaat uit een mix van spelers die niet in het 1eteam terecht zijn gekomen, talenten en gemotiveerde spelers. Vanaf het 3eteam hanteren we een mix van hockey-kwaliteit, hockey-ontwikkeling, motivatie, inzet, trainingsopkomst en vrienden/vriendinnen.

Wanneer de categorie in totaal uit vijf teams bestaat, dan laten we voor de eerste drie teams hockey-kwaliteit en -ontwikkeling zwaarder meewegen; als de categorie bestaat uit zes teams of meer, geldt dit voor de eerste vier of vijf teams.

 

ABC-jeugd

Voor het 1eteam kijken we vooral naar hockey-ontwikkeling (hoe goed kan een kindlerenhockeyen) en hockeykwaliteit (hoe goed kan een kind hockeyen). Kinderen die uiteindelijk het 1eteam niet halen, komen in het 2eteam. Het 2eteam bestaat uit een mix van spelers die niet in het 1eteam terecht zijn gekomen, talenten en gemotiveerde spelers. Vanaf het 3eteam hanteren we een mix van hockey-kwaliteit, hockey-ontwikkeling, motivatie, inzet, trainingsopkomst en vrienden/vriendinnen.

Wanneer een categorie uit vijf teams bestaat, wegen voor de eerste drie teams hockey-kwaliteit en -ontwikkeling zwaarder mee. Als een categorie bestaat uit zes teams of meer, geldt dit voor de eerste vier of vijf teams.

 

Vriendenverzoeken ABC-jeugd en vriendenteams

Vanaf de C-jeugd kunnen kinderen twee vrienden of vriendinnen opgeven met wie zij graag in het team willen komen. Bij de indeling proberen we zoveel mogelijk met ieders wensen rekening te houden, maar we kunnen natuurlijk niet garanderen dat dat lukt. Als een kind een vriendenverzoek heeft gedaan, wordt bij de indeling in principe geen rekening meer gehouden met hockeykwaliteit.

 

In de A- en B-jeugd mogen ook complete vriendenteams (minimaal 12 spelers die al lid zijn van HC Bloemendaal) aan ons worden doorgegeven.

 

Het opgeven van vrienden en vriendinnen kan met dit formulier. Dit formulier moet uiterlijk zondag 24 mei ingeleverd zijn.

 

Wie doet de indelingen?

Per categorie is een groepje trainers verantwoordelijk voor de indeling van die categorie. De groepjes zien er als volgt uit:

 

JA: Jeroen Siskens, Jorge Nolte, Kiet Citroen, Merijn Bos, Damien vd Peet

MA: Jeroen Siskens, Jorge Nolte, Isis Schaaper, Kees van Schieveen, Merijn Bos, Hugo de Gruiter

JB: Jeroen Siskens, Merijn Bos, Damien vd Peet, Harm Nouwen

MB: Jeroen Siskens, Jorge Nolte, Merijn Bos, Harm Nouwen, Siem Kors, Jamie Kroukamp, Isis Schaaper

JC: Piotr Mazany, Jorge Nolte, Merijn Bos, Jamie Kroukamp

MC: Kees van Schieveen, Jorge Nolte, Jamie Kroukamp, Isis Schaaper, Kees van Schieveen

JD: Piotr Mazany, Jorge Nolte, Ewout Pahud, Sjoerd Wolters

MD: Kees van Schieveen, Ewout Pahud, Jorge Nolte, Sjoerd Wolters

EF: Ewout Pahud, Gabriëlla Kruiswijk, Valentina Kruiswijk, Vincent Opgelder, Jorge Nolte

 

Het 1eteam van de ABCD-jeugd wordt ingedeeld door Vincent Opgelder, Diederik van Weel, Sjoerd Wolters en Ewout Pahud, uiteraard ook na overleg met de huidige en toekomstige coaches en trainers.


Werkwijze

·Elk groepje zal gebruik maken van de feedback die mogelijk eerder dit seizoen al door coaches en trainers is gegeven in de Theo-app.

- De trainers zullen de komende 2 weken (video-)bellen met de huidige coaches om hun meningen en ideeën te horen over de hockey-kwaliteit, hockey-ontwikkeling, inzet en motivatie van de spelers (afhankelijk van de categorie).

- De beslissingen worden na- en in gezamenlijk overleg genomen. Bij twijfelgevallen wordt de beslissing genomen door de trainers die in seizoen 2020/2021 verantwoordelijk zijn voor de betreffende categorie.

- De aangepaste trainingen die nu plaatsvinden zijn geen selectietrainingen, met uitzondering van de spelers/speelsters die van andere clubs komen om in aanmerking te komen voor een 1e team.

 

Planning trainingen en teamindeling seizoen 2020-2021

- Publicatie teamindeling inclusief topjeugd: 8 juni

- Mogelijkheid voor vragen en opmerkingen: 10 juni om 20.00 uur (informatie daarover volgt)

- Laatste training: 12 juni

- Publicatie definitieve indeling: 15 juni

 

We trainen door t/m vrijdag 12 juni. Tot die tijd trainen we in de huidige trainingsgroepen.


En goed om te weten: ook op Hemelvaartsdag, de dag na Hemelvaart en op 2ePinksterdag gaan de trainingen gewoon door!!!


Lara Frank, commissaris Jeugd

Ewoud van Gellicum, commissaris Hockey-ontwikkeling

 

 
 
Share

terug naar vorige scherm
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda