Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Zaalhockeyseizoen HC Bloemendaal gaat zeer beperkt door

Geen zaal voor A, B en C-jeugd, wel club-midwinter-alternatief buiten, zaalhockey facultatief voor D en 8E-jeugd. 

Enkele weken geleden heeft het Bestuur van HC Bloemendaal je in het bericht ‘aangepast de zaal in’ geïnformeerd op basis van de op dat moment voorliggende realiteit. Het Corona virus en de onzekerheid daaromtrent zorgen echter voor voortdurend aanvullende inzichten.

 

Afgelopen week heeft de KNHB een uitgebreid bericht verstuurd aan alle clubs waarin een tweesporenbeleid met betrekking tot de komende wintermaanden uiteengezet wordt. De KNHB geeft aan vooralsnog de intentie te hebben de zaalcompetitie door te laten gaan, echter in een zeer afgeslankte vorm. Ook heeft de KNHB de intentie om, voor de clubs die reeds hebben aangegeven niet deel te willen nemen aan de zaalcompetitie, een midwintercompetitie buiten te organiseren. De KNHB geeft daarnaast aan dat zij de overheid en haar richtlijnen zal blijven volgen. Gezien de aanhoudend verslechterende omstandigheden rondom Corona is dit een punt van voortdurende zorg.


A, B en C-jeugd

 

De KNHB heeft recent de nieuwe opzet van de zaalcompetitie gepubliceerd en het Bestuur heeft kennisgenomen van deze nieuwe opzet. Het Bestuur had het vanzelfsprekend graag anders gezien, maar heeft besloten dat de A, B en C teams alsnog NIET mee zullen doen aan de zaalcompetitie en ook NIET gaan trainen in de zaal. Ook de trainingen in de zaal voor de B en C teams die zou starten na de herfstvakantie gaan dus niet door! De nieuwe opzet, in combinatie met het oplopend aantal besmettingen bij kinderen vanaf 12 jaar, die meer risico lopen dan de jongere kinderen onder 12 jaar, hebben onder meer ten grondslag gelegen aan het besluit. Er wordt hard gewerkt aan een vanuit de club georganiseerd alternatief in de buitenlucht voor deze teams.

 

D en 8E-jeugd

Het Bestuur wil de D en 8E jeugd, vanwege het geringe risico op besmetting in deze leeftijdscategorie, toch de gelegenheid geven om deel te nemen aan de zaalcompetitie. De D en 8E team die inmiddels hebben aangegeven deel te willen nemen, zijn aangemeld bij de KNHB.

Daarnaast is het de bedoeling dat alle D en 8E teams (dus ook teams die besloten hebben geen competitie te gaan spelen) wel gaan trainen in de zaal. Deze trainingen vinden dan plaats in deTetterodehal.

Spelers die niet deelnemen aan de competitie betalen geen bijdrage aan de KNHB; wel betalen zij een nader vast te stellen bedrag aan zaalhockey contributie aan de club (volgens het bekende omslagmodel).

 

Tot slot: de impact van de verscherpte maatregelen n.a.v. de persconferentie van 13 oktober jl. is nog niet duidelijk. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat uiteraard gecommuniceerd.

 

 

TD Zaal enZaalcommissie HC Bloemendaal

 
 
Share

terug naar vorige scherm
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda