Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Contributie 

 CONTRIBUTIE 2021-2022

 

    
Veteranen    € 472,00
Senioren    € 448,00
Junioren (A t/m D)    € 459,50
Junioren E    € 424,50
Junioren F    € 297,50
Musjes    € 197,50
G-Hockey    € 132,50
Trainingsleden/trimleden    € 245,00
Niet spelende leden (wel KNHB-lid)    € 175,00
Buitenleden (ook wel PlusMusleden genoemd)  (geen KNHB-lid)      € 120,00
   
Tophockeytoeslag (A1, B1, C1)    € 142,50
Tophockeytoeslag (D1)    €   95,00
Tophockeytoeslag (D2)    €   75,00
Studentenkorting -  € 115,50
Inschrijfgeld (eenmalig) voor spelende leden (behalve Musjes, G-hockey en trainingsleden)    € 185,00     


Inschrijfgeld

 

Bij nieuwe leden wordt tegelijk met de eerste verschuldigde contributie inschrijfgeld in rekening gebracht. Musjes, G-Hockeyers, trainingsleden en Senioren-leden tot en met 29 jaar zijn geen inschrijfgeld verschuldigd. Voor Musjes is inschrijfgeld verschuldigd bij de overgang naar de Junioren (F).Senioren zijn inschrijfgeld verschuldigd bij aanvang van het nieuwe seizoen waarin de studentenkorting voor hen niet meer van toepassing is. 


Indien een (nieuw) lid in de voorgaande tien seizoenen reeds inschrijfgeld heeft betaald, is niet opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

 

Inschrijving gedurende het seizoen

Voor nieuwe leden die zich aanmelden na 1 januari geldt een korting van 50% op het contributiebedrag.

 

Incasso contributie

Indien een incassomachtiging is afgegeven wordt twee keer 50% van de jaarlijkse contributie geïncasseerd, doorgaans in september en eind december.

 

Zaalhockey

Alle vermelde contributiebedragen zijn exclusief de contributie voor deelname aan zaalhockey. Ieder lid uit een team dat zich heeft opgegeven voor zaalhockey is ook zaalhockeycontributie verschuldigd. De hoogte van de zaalhockeycontributie is, onder andere, afhankelijk van het aantal trainingen en wordt jaarlijks vastgesteld. Deze contributie wordt doorgaans eind november geïncasseerd.

 

Te laat betalen

Indien de contributie wordt betaald door middel van een automatische incasso en na 15 januari de contributie nog niet (volledig) is voldaan, dan wordt de contributie met € 50,- verhoogd. Voor leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven en die na 1 november de contributie nog niet (volledig) hebben voldaan, wordt de contributie met € 50,- verhoogd.

MUSplus en ledenlijst

Per gezin wordt één MusPlus en één ledenlijst verstrekt.

 

Studenten-, en gezinskorting

Senioren tot en met 29 jaar ontvangen een Studentenkorting; de korting geldt tot het seizoen waarin het lid 30 jaar wordt. De studentenkorting wordt jaarlijks vastgesteld. De Studentenkorting wordt ook toegepast voor A-jeugdleden die in een van de jong-Heren of -Dames teams spelen. Voor gezinnen geldt vanaf het vierde + volgende betalend spelend gezinslid een Gezinskorting van € 50,-. Voor het vaststellen van de gezinskorting tellen F-Jeugd, Musjes, buitenleden, trainingsleden en donateurs niet mee.

 

Zwangerschapskorting

Leden die niet kunnen hockeyen door zwangerschap kunnen een zwangerschapskorting aanvragen. Indien dit voor de start van het seizoen wordt gedaan, is het lid volledig vrijgesteld van contributie tot het moment van hervatten van trainingen en/of wedstrijden. Indien de aanvraag na de start van het seizoen wordt gedaan en voor het 3de weekend in maart, dan geldt vrijstelling van contributie voor de tweede helft van het seizoen (50% korting).

 

Blessurekorting

Leden kunnen in verband met blessures een blessurekorting aanvragen. Per seizoenshelft geldt een blessurekorting van € 100,-. Indien een lid een heel seizoen niet kan hockeyen en de blessure is voor 1 november gemeld, dan wordt 2x een blessurekorting gegeven. Indien de blessure na 1 november en voor het derde weekend in maart is gemeld, dan wordt 1x blessurekorting van € 100,- gegeven.

 

Als je in aanmerking wilt komen voor zwangerschapskorting of een blessurekorting neem dan altijd zo spoedig mogelijk contact op met [email protected].

 

Mocht je om een andere reden dan hiervoor genoemd langdurig niet in staat zijn om te hockeyen, neem dan contact op met [email protected] of [email protected]


 

 
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda