Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Opzeggen 
Opzeggen lidmaatschap 

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 mei van het lopende jaar te gebeuren. Voor A-jeugd geldt een uiterste opzegdatum van 15 juni. 


Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd.  

Dit kan bij voorkeur per e-mail naar: 

of per brief naar: 
Ledenadministratie HC Bloemendaal 
Postbus 163 
2060 AD Bloemendaal 

Voor een opzegging per brief geldt de datum van ontvangst van de brief als datum van opzegging. 


Voor opzeggingen die na 1 mei worden ontvangen, is volledige contributie voor het volgend seizoen verschuldigd
 
Lustrum website
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda