Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Vertrouwenspersoon 
Waarom
· HC Bloemendaal wil goed, veilig en stimulerend sportklimaat
· Gedrag dat hierbij niet hoort is bijv. agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie,
· Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen

 

Wanneer

Wanneer een ander lid van HC Bloemendaal je lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon jeugd of senioren of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met een van de  vertrouwenscontactpersonen van HC Bloemendaal. Die fungeren in eerste instantie als klankbord en kunnen je helpen met het vinden van een oplossing.

 

Voor wie

De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van HC Bloemendaal voor problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

 

Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht

1. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.

2. De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing,      bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.

3. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

4. De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk verslag uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.

5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.

6. De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.

7. De vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de vertrouwenspersoon vanwege gewetensnood deze geheimhouding wil verbreken. De vertrouwenspersoon kan de geheimhouding pas dan verbreken, als de Vertrouwenspersoon heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de ‘Gedragscode Omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen’. 

http://hcbloemendaal.nl/files/library/gedragscode%20vertrouwenspersoon/gedragscode.pdf


Verantwoording vertrouwenspersoon

Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan de voorzitter van het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Deze meldingen zijn anoniem.

 

Hoe bereik ik de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersonen bereiken via e-mail: [email protected]

Onze vertrouwenspersonen zijn Eveline Smit en Stan van den Buijs.

 

NOC*NSF meldpunt

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900-2025590 (€ 0,10 per minuut).