Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Funding Committee 
De Funding Committee is een groepje leden dat zich intensief inzet om de investeringen die nodig zijn voor de verbeteringen aan de Bloemendaal-accommodatie mogelijk te maken.

HC Bloemendaal streeft naar kwaliteit. Niet alleen in de prestaties op het veld maar ook in alles daar omheen. Om de accommodatie van de club, clubhuis en velden, kwalitatief op hoog niveau te brengen c.q. te houden, is veel geld nodig. Bloemendaal is een financieel gezonde club, maar voor zulke investeringen zijn extra fondsen nodig. Daar gaat de Funding Committee zich mee bezighouden.

De leden zijn: Lo van Noordwijk, Toon Schipper, Ludo Bijvoet, Hans Beeren en Robert Doekes. Namens het bestuur van HC Bloemendaal zitten Hendrik Goeman Borgesius en Joris Scheepens in de commissie.
U zult nog veel van ze horen!
 
HCBloemendaal TV
 
Agenda