Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Zaalhockey 

Zaalhockey is leuk, het tempo en de handelingssnelheid zijn hoog, het is technisch, uitdagend en spelers/speelsters komen vaker aan de bal dan op het veld.Elk jaar opnieuw blijkt na de winterstop dat spelers/speelsters beter zijn gaan hockeyen als zij hebben gezaalhockeyd. De ervaring leert bovendien dat vanwege de kleinere afstand tot de goals en de nauwere betrokkenheid bij het spel, zaalhockey ook voor keepers leuk en leerzaam is. 


Deelname zaalhockey-competitie 2020-2021

Zaalcompetitie is verplicht voor alle 2e jaars E, D- en C-teams, alle selectieteams en tweede teams in de B-categorie. De overige A en B teams krijgen de keuze al dan niet met een (zelfgekozen) team mee te doen.  


Competitiedagen en indelingen

Ondanks alle onzekerheden als gevolg van het coronavirus heeft de KNHB aangegeven dat de zaalhockeycompetitie dit jaar vooralsnog zal starten in het weekend van 5/6 december 2020. Het zaalhockeyseizoen loopt door tot het weekend van 13/14 februari 2021. De selectieteams zijn al eerder klaar. Zowel in het eerste als in het laatste weekend van de kerstvakantie 19/20 december 2020 en 2/3 januari 2021 worden er in de zaal wedstrijden gespeeld. De KNHB streeft ernaar om de teams zo in te delen dat ze slechts één weekend van de kerstvakantie spelen. Bij de jeugd streeft de bond ernaar poules van 7 teams te maken, waarbij de stand in de voorcompetitie leidend is. Dit betekent ongeveer 10-12 wedstrijden verdeeld over 5-6 speeldagen. Dit kunnen zaterdagen of zondagen zijn. De D-categorie speelt op zondag. Het wedstrijdschema is t.z.t. te vinden op de website van de KNHB en HC Bloemendaal en in Bloemendaal app. De KNHB heeft aangegeven dat de genoemde data met een groot voorbehoud gelezen moeten worden. Indien de actualiteit dat vraagt, worden de speeldagen alsnog aangepast. Indamming van het coronavirus en de gezondheid van alle hockeyers en hockeyliefhebbers blijft voorop staan.


Trainingen

De zaalcapaciteit in onze regio is schaars. Met steeds actievere verenigingen en meer deelnemende teams uit buurgemeenten wordt het vinden van zaaluren een steeds grotere uitdaging. De zaalcommissie is druk doende om zaaluren te regelen in de sporthallen rondom Bloemendaal. Ook de in te kopen zaaluren zullen onder eerder genoemd voorbehoud zijn. De zaaltrainingen kunnen helaas niet altijd op vaste tijden/dagen/locaties plaatsvinden. Het trainingsschema wordt zodra het bekend is gecommuniceerd. Zaalhockeytrainingen zijn verplicht en afmelden kan alleen bij de trainer. Daarnaast is het ook heel belangrijk dat iedereen zich als nette hockeyers gedraagt en dat ook bij de trainingen zorgvuldig met de zalen en materialen wordt omgegaan.  


Samenstelling van de teams

Zaalhockey wordt gespeeld met 5 spelers en een keeper. Er mogen maximaal 6 wisselspelers op de bank zitten. Dit jaar hebben we bij de B, C en D-categorie samengestelde teams. Van de 1e en 2e teams van deze categorieën worden drie teams gevormd (1, 12 en 2-team). Deze teams zullen hier nog apart over worden geïnformeerd. Voor alle andere teams verandert de samenstelling niet. Zij zaalhockeyen met hetzelfde team als waarmee zij op het veld hockeyen. 


Zaalhockey-contributie

De hoogte van de zaalhockeycontributie wordt gebaseerd op het inschrijfgeld voor deelname aan de KNHB-zaalhockeycompetitie en het aantal zaaltrainingen en/of het aantal uur. Inning van de zaalcontributie zal medio december plaatsvinden. 


Organisatie van zaalhockey door het team

Zaalhockey-wedstrijden vinden plaats op verschillende locaties in het district. Er worden twee wedstrijden per ingedeelde competitiedag gespeeld. De basis voor een zaalhockeyteam is een veldhockeyteam. In beginsel coacht de veldcoach van breedteteams ook in de zaal. Wanneer de veldcoach dat niet wil, is het de bedoeling dat deze zelf binnen de oudergroep 1 of meerdere zaalcoaches regelt. Dat geldt ook voor managers. De begeleiding van een zaalteam regelt en communiceert zelf alle taken: rijdiensten voor ouders, regelen van invallers, invullen van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Ook moet de begeleiding maximaal 2x per zaalcompetitie ouders regelen die de zaaldienst op zich nemen. Tijdens de zaaldienst is het team verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden, maar ook voor het gebruik van de materialen, kleedkamers en de hal. Wanneer een team zaaldienst heeft, is terug te vinden in de standenmotor op de KNHB website.In de zaal worden de wedstrijden gefloten door twee scheidsrechters, één per team. Deze scheidsrechters worden ingedeeld door de teambegeleiding zelf en hebben een kaart in bezit. Bij de junioren wordt naar verwachting de Topklasse jongens/meisjes A, B en C-jeugd gefloten door bondsscheidsrechters (onder voorbehoud). 


Benodigde materialen

In de zaal speel je met een zaalstick en op stevige zaalschoenen, die niet buiten zijn gebruikt en geen zwarte zolen hebben. Als bescherming heb je naast je bitje en scheenbeschermers een zaalhockeyhandschoen aan je linkerhand. Dit is een ander soort handschoen dan die op het veld wordt gebruikt en is naast bitje en scheenbeschermers verplicht. Wedstrijden worden gespeeld in HC Bloemendaal tenue en keepers moeten riempjes hebben in hun klompen zónder metalen gespen en zaalhoezen voor om de legguards. Deze worden meestal vanaf de D gebruikt. De materialen voor de keepers (zaal-riempjes en -hoezen) zullen in overleg met de materialencommissie in bruikleen gegeven worden en bij niet teruggave van het geleende volgt incasso. Zaalhockeyballen voor het inspelen en een wedstrijdbal moeten door de teams zelf meegenomen / aangeschaft worden.  


Vragen?

Heb je nog vragen voor de zaalhockeycommissie? We zijn bereikbaar via e-mail [email protected]


Voor meer informatie over hockey in de zaal: check het kenniscentrum zaalhockey op de KNHB site


Tot in de zaal!! Wij kijken uit naar het komende zaalseizoen! 


HC Bloemendaal Zaalhockeycommissie 


Vincent Opgelder

Wilfra Marseille

Pam van Noordwijk

Marjolein Jensma

Paulien Schous

 

 
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda