loginmuspas opladenvolg ons: 
 
Indeling selectiegroepen jeugd
De indeling van de groepen voor de selectietrainingen (startend in de week van 22 mei) is bekend.
DE NAMEN EN TRAININGSTIJDEN VIND JE IN DE BIJLAGE ONDERAAN!


Selectieprocedure 2017

Speerpunten:

-Ieder kind in het juiste team plaatsen voor optimale individuele en sociale ontwikkeling.

-Door goed selecteren kunnen teams op hoger spelniveau spelen.

 

 

Hoe komt de selectie tot stand?

Gedurende het seizoen hebben de technisch coƶrdinatoren regelmatig langs de velden de teams bekeken. Ook zijn er door trainers en coaches twee evaluatieformulieren ingeleverd. Deze informatie wordt als basis gebruikt voor de selectietrainingen. Daarnaast zullen deze aan het eind van de selectietrainingen, bij twijfel, een doorslaggevende rol kunnen spelen.

 

Vanaf 22 mei starten de selectietrainingen. Hier wordt gelet op de volgende factoren: techniek, tactiek en fysiek. Bij de factor techniek valt te denken aan: stick-handling, balhandelingssnelheid, drijftechnieken, passtechnieken, aannametechnieken, passeertechnieken en verdedigingstechnieken. Deze onderdelen zullen in de selectieoefeningen duidelijk naar voren komen. Bij de factor tactiek valt te denken aan inzicht en positionering, zowel aan de bal als zonder de bal. Dit komt duidelijk in de partijvormen (wedstrijden, maar ook partijtjes balbezit) naar voren, maar ook in het uitspelen van overtal situaties en het verdedigen daarvan. Bij de factor fysiek valt te denken aan: snelheid, conditie, looptechniek en lichaamsbouw.

 

Daarnaast is er nog een belangrijke selectiefactor en dat is: motivatie en coachbaarheid. Deze wordt bepaald door de opkomst tijdens de trainingen en wedstrijd en natuurlijk de inzet. Deze factor komt duidelijk naar voren uit de evaluatieformulieren.

Hoe komt de selectie tot stand bij de jongste jeugd?

Naar aanleiding van genoemde evaluatieformulieren en gesprekken met coaches worden de indelingen voor de Fjes en eerstejaars E kinderen gevormd. Deze indelingen zullen half juni op de site komen.


 

 

Hoe komt de selectie tot stand bij de D?

Er is van te voren een klein groepje kinderen in de D1 selectie geplaatst. Dit zijn kinderen die al in de D1 zitten of met hen meetrainen. Dit is natuurlijk geen garantie dat ze er ook definitief in dit team zullen komen. Vanaf 22 mei zullen de overige D kinderen in twee groepen gaan trainen: eerstejaars selectiegroep (zij waren afgelopen jaar tweedejaars E) en een selectiegroep met alle tweedejaars (zij waren afgelopen jaar eerstejaars D). Na drie trainingen wordt van deze groepen een aantal kinderen uitgenodigd om met de D1 selectiegroep mee te doen. Deze groep bestaat meestal uit meer tweedejaars kinderen dan eerstejaars kinderen. Alle kinderen die niet naar de D1 selectiegroep gaan worden ingedeeld op sterkte. JD2 en MD2 zullen ook komend jaar in principe weer de opleidingsteams zijn.

 

Deze indelingen zullen voor de zomervakantie op de site gezet worden.

 

Hoe komt de selectie tot stand bij de ABC?

Dit jaar werken we met selectiegroepen: A1, A2, B1, B2/3, C1, C2/3.

 

Kinderen uit de lagere teams die in het jaar bijzonder zijn opgevallen, zijn in maart en april meegevraagd enkele keren mee te trainen met een hoger team. Dit gaat vooral op voor nieuwe leden die over het algemeen lager instromen, maar ook voor leden die zich opvallend positief ontwikkeld hebben.

 

Kinderen die niet voor de eerste drie teams geselecteerd zijn worden ingedeeld op basis van leeftijd, inzet en wensen m.b.t. vriend(inn)en.

Alle wensen van deze kinderen met betrekking tot de teamindelingen kunnen VOOR 22 MEI per mail ingeleverd worden bij de groepsmoeders.

Hier proberen we dan rekening mee te houden, wensen die na deze datum binnenkomen kunnen helaas niet meer meegenomen worden.

 

(C4 en B4 zullen voor een groot deel bestaan uit de overige spelers van de selectiegroep die niet in de derde teams komen)

 

 

Selectie bij de keepers

Bij selectietrainingen zijn ook alle keepers van de partij! Daarnaast is er een aparte selectie door de keeperstrainers o.l.v. Feiko Keilholz. Hij wordt hierbij ondersteund door andere ervaren keeperstrainers.


Data Keeperselecties  worden binnenkort bekend gemaakt. Sowieso worden alle keepers in de D verwacht bij de selecties. Bij alle overige categorieĆ«n alleen de keepers die in de selectiegroepen staan.

De definitieve teamindelingen voor bovenstaande teams worden voor de zomervakantie bekend gemaakt.

Technisch Directeur, Jorge Nolte, heeft eindverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke selectie.Bij afwezigheid bij de selectietrainingen dient men contact op te nemen met de volgende persoon:

Voor de JA1, MB1, JC1 en MD1 selectietraining met Jorge Nolte: [email protected]

Voor de MA1, JB1, MC1 en JD1 selectietraining met André Morees: [email protected]

Voor de MA2, MB2&MB3 en MC2&MC3 selectietraining met Sjoerd Wolters: [email protected]

Voor de JA2, JB2&JB3 en JC2&JC3 selectietraining met Vincent Opgelder: [email protected]

Voor de MD en JD eerstejaars- en tweedejaarsselectie met Ewout Pahud: [email protected]

Voor de keepersselectie: Feiko Keilholz: [email protected]


 
Bijlage: Selectiegroepen 2017(3).xlsx
 
Share

terug naar vorige scherm
Agenda