Sponsor voucher | login | muspas opladen | volg ons: 
 
Van de Penningmeester

Ik ben sinds mijn start als penningmeester nog nooit zo vaak op straat of in een winkel aangesproken met de vraag "hoe het gaat met de club?” en "hoe staan we er financieel voor?” Gelukkig kan ik dergelijke vragen altijd geruststellend beantwoorden. Eind maart ben ik via een bericht op de website al ingegaan op vragen die door onder andere leden, ouders, medewerkers en vrijwilligers werden gesteld over de financiële gevolgen van COVID-19 op onze club.

Dat de effecten veel verder zouden gaan dan tijdelijk niet kunnen hockeyen, trainen of op zondagen de wedstrijden van Dames en Heren 1 bezoeken, was meteen wel duidelijk. Hier volgt een korte update.


Seizoen 2019-2020

Op dit moment zijn wij bezig met het financieel afsluiten van seizoen 2019-2020 (ons boekjaar loopt tot en met 30 juni) en kunnen we zien wat de financiële invloed van corona is geweest op het afgelopen seizoen. Ook kan nu berekend worden van welke tegemoetkoming wij kunnen uitgaan vanuit de NOW-regeling. Deze tegemoetkoming zal aanzienlijk lager zijn dan het bedrag dat bijvoorbeeld op hockey.nl werd vermeld. Bij het bepalen van de tegemoetkoming c.q. omzetdaling wordt namelijk ook gekeken naar de contributie-inkomsten die boekhoudkundig toegewezen dienen te worden aan de periode waarop het omzetverlies betrekking had. Op dit moment verwacht ik het jaar 2019-2020 af te sluiten met een saldo van op of rond de nul.


Dank voor jullie support!

Dat we hierop uit gaan komen, is vooral te danken aan de sponsoren en leden. Ondanks dat we vanaf medio maart niet meer hebben kunnen hockeyen, is er geen lid geweest dat gevraagd heeft om restitutie van contributiegeld. Ook onze sponsoren zijn de club blijven steunen en we zijn zelfs in staat geweest nieuwe sponsoren te verwelkomen. Via deze weg, namens het bestuur, heel erg veel dank voor deze support! Het is fantastisch om te ervaren hoe club, leden en sponsoren elkaar helpen om door deze periode heen te komen!


Investeringen

In de afgelopen maanden is de verlichting op KG2 vervangen door LED verlichting. De komende maanden zal ook de verlichting op KG1 worden vervangen. Deze investering financieren wij hoofdzakelijk met de subsidie stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties en eigen middelen. In het nieuwe seizoen zullen wij een ObligatieMus actie starten om de benodigde middelen op te gaan halen die wij nodig hebben voor het vernieuwen van KG3. Wij hadden het voornemen om KG3 deze zomer te vernieuwen, maar dit is vanwege corona met een jaar uitgesteld.


Seizoen 2020-2021

Corona zal ook seizoen 2020/2021 gaan beïnvloeden. Vooralsnog houd ik rekening met wederom een lager dan gebruikelijke buffet-omzet en hogere (accommodatie-)kosten om te zorgen voor de benodigde faciliteiten. Wij zullen mede hierom de kosten zo goed mogelijk bewaken. De voorbereidingen om het straks mogelijk te gaan maken om wedstrijden te bekijken en in geval van meer dan 250 bezoekers deze te registreren zijn in volle gang. Dat wij omstandigheden creëren waarin iedereen zich zo veilig mogelijk op ons terrein en in het clubhuis kan begeven, heeft de grootste prioriteit. Dit seizoen zal de contributie gelijk worden gehouden aan die van vorig seizoen. Het zal het gemis aan hockey en hockeyplezier van afgelopen seizoen zeker niet compenseren, maar wij hopen dat deze stap wordt gewaardeerd door de leden.


Hopelijk tot snel weer langs de lijn op ’t Kopje!

 

Ferdi Kramer

 

 
 
Share

terug naar vorige scherm
HCBloemendaal TV
Inschrijven nieuwsbrief
 
Agenda